Idrettens ildsjelpris til Sejersted – Haslum

Idrettens ildsjelpris til Sejersted

Under pausen i kampen mellom Haslum og Tønsberg i Nadderud Arena onsdag kveld ble klubbleder i Haslum IL, Sverre M. Sejersted, overrakt idrettens ildsjelpris for 2021. 

– Jeg er beæret, sier en stolt og rørt Sverre M. Sejersted som også sender en stor takk til alle de mange andre Haslum-medlemmene som har bidratt til klubben og som han har fått jobbet sammen med.

Det var juryleder og til daglig hovedutvalgsleder for miljø, idrett og kultur Dag Egil Strømme som på vegne av Bærum Kommune og juryen som delte ut prisen til Haslum-lederen. I begrunnelsen ble det blant annet sagt:

«Sverre har gjennom over 40 år bidratt til en fantastisk utvikling av idretten i Bærum generelt, og Haslum spesielt. Etter egen idrettslig karriere som håndballspiller har hans engasjement de siste 40 årene bidratt til en fantastisk utvikling av idretten, så vel administrativt som finansielt. Han hjertebarn har vært Haslum IL, og særlig håndball, men han har også vist et stort engasjement i forhold til Kolsåsbakken/Kolsåsheiser, og vært en viktig bidragsyter til at bakken fortsatt eksisterer. Hans hjerte har også banket for idrettsanlegg lokalt gjennom utvikling av prosjektet med Gjønnes Idrettshall, administrasjonsbygg og idrettsbarnehage i Haslumhallen, og senest ved bygging av Nadderud Arena». 

«Som det fremgår, så snakker en ikke bare om årets idrettspris, men flere 10-års ildsjel for lokalidretten i Bærum generelt og Haslum spesielt. Sverre har i mange år vært en nøkkelperson i forhold til samtaler med det idrettspolitiske miljøet i Bærum og nyter stor respekt der». 

Idrettslige bakgrunn:

· Var sammen en kamerat gjeng som spilte Haslum idrettslag sitt håndballag opp fra 6.- til 1. divisjon (nåværende elitedivisjon) i 1977.

· Spilte i øverste divisjoner for Haslum IL håndball i 1978 til 1984.

· Dro utenlands og hadde en kort proffkarriere for «Grashoppers» i Sveits i 1984.

· Kom hjem igjen og spilte for Haslum idrettslag sitt håndballag i 1. (elite) og 2. divisjon i 1984 til 1989.

· Måtte legge opp som toppidrettsutøver etter sesongen 1989 grunnet skader. Styreverv i idretten.

· Haslum idrettslag, håndballavdelingen, 1985 – 1999.

· Sittet i styret i Haslum Håndballklubb i tiden, 1999 – 2010.

· Sittet i Styret i Nadderud Arena i tiden, 2010 – .

·Sittet i styret i Kolsåsheiser/Kolsåsbakken i tiden 2008 – .

· Sittet i hovedstyret i Haslum idrettslag i tiden, 1980 – .

Andre engasjement i idretten:

· Var med og etablerte Haslum Håndballklubb i 1999.

· Var en av pådriverne da Gjønnes idrettshall ble bygget i 2005.

· Var en av pådriverne da nytt administrasjonsbygg for Haslum IL og idrettsbarnehagen ble bygget i 2005. 

· Var en av pådriverne da Nadderud Arena ble bygget i 2015. 

· Har vært en sterk finansiell bidragsyter til Haslum Håndballklubb.

· Har vært hoved bidragsyter til de finansielle i innvesteringer og driften av Kolsås heiser.

· En av pådriverne ved etablering av Bærum Topphåndball.

– Det er hyggelig å kunne gi Sverre denne prisen, sier jurylederen.

– Det handler også om å gi noe tilbake til idretten etter alt det jeg har fått selv da jeg vokste opp, sier prisvinneren.

– Veldig fortjent, kommenterer en annen og slett ikke ukjent Haslum-profil, Knut Guldbrandsen.

IDRETTENS ILDSJELPRIS: Søster Ingrid Sejersted fikk se Sverre Sejersted motta Idrettens Ildsjelpris. Til høyre ikke ukjente Knut Guldbrandsen.

Formålet med idrettens ildsjelpris:

Ildsjelprisen har til formål å være en påskjønnelse og inspirasjon for enkeltpersoner/organisasjoner som med aktiv innsats utover det vanlige har bidratt til positiv Bærums-profilering. Prisen skal være en takk og anerkjennelse for fremragende frivillig innsats for idrettsarbeidet i kommunen.