Vi ønsker å ta et skikkelig krafttak for barns likestilling – Haslum

Vi ønsker å ta et skikkelig krafttak for barns likestilling

KOMMENTAR av Eirik Oskarsen, markedssjef i Haslum Håndball

Denne kommentaren var også på trykk i Budstikka lørdag 4. september.

Det ble onsdag gjort kjent at Haslum Håndball inngår en treårig avtale med Unicef Norge. 

De neste tre årene skal klubben støtte verdens største hjelpeorganisasjon for barn med 1,6 millioner kroner i jobben for barns likestilling. Initiativet understreker at klubben tar sitt samfunnsansvar på alvor. Denne avtalen er vi utrolig stolte av. 

Like muligheter for alle skulle en tro var en selvfølge i 2021. Det er mange eksempler i verden på at slik er det ikke. Det gjelder barn og unge, jenter og kvinner. Haslum Håndball ønsker å vise i konkret handling at vi vil bidra til å gjøre en forskjell.

Haslum Håndball er det første idrettslaget som inngår partneravtale med Unicef Norge. En av grunnene til at det ble enighet om avtale, henger blant annet sammen med at vi har ambisjoner som passer inn i arbeidet Unicef gjør for hvert barn og deres rettigheter.

Hos Haslum håndball er det flere jenter enn gutter som spiller håndball, men det er på herresiden vi har elitelag. Like muligheter for utvikling uansett kjønn, bakgrunn eller etnisk overbevisning er en ambisjon hos oss.

I de fleste barne- og ungdomslag er det de voksne som styrer. Hos oss i Haslum Håndball ønsker vi å få på plass et ungdomsstyre, slik at de unge selv kan påvirke, ha representant inn i hovedstyret og selv utvikle klubben fremover i riktig retning.

Vi tror større involvering og selvbestemmelse også vil teste ut etablerte handlingsmønstre vi selv har vedtatt og jobbet etter. Gode holdninger og involvering fra barnsben av vil gi gode effekter. 

Og da slipper vi kanskje å forsvare at kvinner spiller strandhåndball i shorts. Bare for å vise til hendelsen i sommer da det norske kvinnelandslaget ble bøtelagt for å ha brutt regelen som sier at kvinner skal spille i bikini når de spiller kamp.

Haslum håndball er sikre på at dette samarbeidet vil ha en god og sunn innvirkning. Også internt i klubben. Vi har i dag 650 barn og unge som spiller håndball, og dette vil være med på å bygge oppunder gode verdier og holdninger, samtidig som vi er del av noe større enn oss selv.

Partneravtalen mellom Unicef Norge og Haslum håndball trer i kraft 1. september 2021.

Det vil vises godt allerede neste helg når herrene for første gang denne sesongen spiller på hjemmebane. Allerede førstkommende søndag har A-damer sin første hjemmekamp – de møter Randesund i serieåpningen i 1. divisjon.

Med ønske om en koronafri og gøyal sesong,

Eirik Oskarsen,
markedssjef i Haslum Håndball

Eirik Oskarsen er markedssjef i Haslum og forfatter av denne kommentaren.