To blad Hege skriver klubbhistorie i Haslum – Haslum

To blad Hege skriver klubbhistorie i Haslum

Hege Bjanes (51) og Hege Felumb Nerli (49) er valgt inn i styret i Haslum Håndballklubb. Dermed skriver de også klubbhistorie som de første kvinnelige styremedlemmene.

– Jeg har et ønske om å være med å bidra aktivt i en klubb som har betydd mye og som betyr så mye for mine tre barn og oss foreldre, sier Hege Bjanes som i det sivile jobber som avdelingsleder hos Motorola Solutions med drift av nødnettet i Norge.

2x HEGE: Hege Felumb Nerli (t.v.) og Hege Bjanes er klare for å bidra i Haslum HK-styret.

– Gjennom barna har jeg lært håndballen å kjenne – ikke bare som en spennende sport, men også som en fantastisk arena for å lære om samhold, det å takle motgang og oppleve suksess sammen og det å jobbe for et felles mål, legger trebarnsmammaen til.

– Jeg har alltid sagt at jeg ønsker å bidra i styreverv når ungene har flyttet hjemmefra, men nå kom muligheten litt tidligere enn planlagt. Det blir spennende med å bidra til at klubben når sine mål og samtidig løser deler av oppgaver og behov samt spille ball med administrasjonen, sier Hege Ferlumb Nerli som i det sivile jobber som regnskapsansvarlig/controller i Norges Skiforbund.

Styrelederen selv, Knut Gulbrandsen, bare smiler.

– Haslum HK er administrativt styrende for mange aktiviteter i Haslum Håndball, og slik sett har det vært viktig å øke bredden på kompetansen i styret. Hege Bjanes og Hege Felumb Nerli har begge lang fartstid fra ulike frivillige verv; blant annet i håndballgruppen i Haslum IL. I tillegg har også Hege Felumb Nerli profesjonell kompetanse gjennom sin jobb i Norges Skiforbund.

– Etter at vi har samlet både bredde, elite damer og elite menn under en felles fane; Haslum Håndball, har det vært viktig å organisere disse tre ulike foretakene på en best mulig og balansert måte i forhold til hverandre. Ved sammensetning av styrene har vi sett det som riktig å balansere styrkeforholdet og samtidig ha gjennomgående kompetanse i alle styrer. Dette gir oss effektivt i styrearbeidet og transparente forhold, forteller styrelederen.

INKLUDERENDE IDRETT

Hege og Hege verker med å komme i gang. De skal jobbe sammen om å være ansvarlige for miljø, samfunn og bærekraft i tillegg til arrangement. Men i og med at Felumb Nerli har erfaring fra arrangement, vil Bjanes, naturlignok, ha litt mer fokus på miljø, samfunn og bærekraft.

– Fortsatt er dette relativt ferskt ennå. Men jeg ønsker å bidra til at Haslum fremstår som en klubb hvor bredde, damer og herrer har likt fokus og bidrar til at håndballen fortsetter å være en inkluderende idrett, sier Bjanes.

– Jeg må føle meg litt frem. Men jeg ønsker sammen med resten av styret og klubben å bidra til at Haslum er en attraktiv og profesjonell aktør overfor spillere, trenere, partnere, publikum og media, supplerer Felumb Nerli.

– Det hadde vært moro om folk i nærområdet så det som naturlig å gå på kamp og dermed ha et stabilt høyt besøkende på arrangementene, legger Felumb Nerli til som også jobber med arrangement av cupfinale og landskamper i regi av Region Øst.

SAMARBEIDSPARTNERE

– Gjennom den felles satsingen som nå utvikles innenfor bredde og elite i Haslum-familien, har vi sett behov for å kunne jobbe aktivt mot større samarbeidspartnere som verdsetter likeverd og samfunnsansvar som kjerneverdier, opplyser styrelederen.

– Hege og Hege vil kunne styrke dette arbeidet, og bidra til et økt fokus og forståelse for disse verdiene, som vi ser som en viktig faktor for å kunne lykkes i den prosessen vi er i nå, avslutter styrelederen.

Styret i Haslum HK:

Styreleder: Knut Guldbrandsen.

Styremedlem: Tore Solberg.

Styremedlem: Kjell Faafeng.

Styremedlem: Martin Steinseth.

Styremedlem: Hege Bjanes.

Styremedlem: Hege Felumb Nerli.