Elitelisens i grønn kategori – Haslum

Elitelisens i grønn kategori

A-herrer har nok en gang fått elitelisens i grønn kategori.

Nå daglig leder, og påtroppende hovedtrener, Tom-Eirik Skarpsno kommenterer årsresultatet for 2020 slik:

– Det så ikke bra ut i Q3 av 2020. Vi jobbet hardt det siste halvåret for å havne på plussiden regnskapsmessig og endte opp med et resultat som vi er veldig godt fornøyde med, sier Skarpsno.

Lisensen i grønn kategori blir begrunnet med følgende fra elitelisensnemda:

  • Klubben har levert fullstendig dokumentasjon til rett tid.
  • Regnskapet for 2020 viser et godt overskudd som styrker positiv EK.
  • Budsjettet for 2021 viser en videreføring av forventede inntekter i 2021 sammenliknet med 2020, som sammen med budsjetterte økte kostnader gir et lavere forventet resultat sammenliknet med 2020.
  • Handlingsplan er levert etter mal. Denne omtaler samarbeid om driften av Bærum TH (Haslum HK Damer). ELN ønsker en oppdatert status på dette punktet innen 31.8.2021.