Verdier, visjoner og målsetninger – Haslum

Verdier, visjoner og målsetninger

Haslum Håndballklubb skal være en klubb for alle. En klubb med åpenhet og raushet.

Vår visjon 

Vi skal servere Bærum og omegn den beste idrettsopplevelsen, og være i toppen av norsk håndball. Vi skal fortsatt være ledende på talentutvikling.

Vår verdi

Alt er mulig!

Målsetninger

Haslum Håndballklubb har fire hovedmålsettinger innenfor Organisasjon, Marked/Salg, Arrangement og Sport.

1. Organisasjon

Veldreven klubb
Klubben skal fremstå profesjonell i måten vi løser våre administrative, økonomiske, markedsmessige og sportslige oppgaver.

2. Marked/Salg

Omsetning
Haslum Håndballklubb skal til enhver tid ha en bærekraftig omsetning og sunn økonomi.

3. Arrangement

Fyll arenaen
Haslum Håndbalklubb skal utvikle et arrangement for alle aldersgrupper og posisjonere Eliteserien som den foretrukne idrettsunderholdningen innendørs. Gjennom dette skal vi sørge for økt tilskuerantall, økt medieoppmerksomhet nasjonalt og høyere markedsverdi.

4. Sport

I toppen av norsk håndball
Haslum Håndballklubb skal være med å kjempe om de gjeveste troféne i norsk håndball, og har også som mål å delta i europeiske turneringer.