Haslum takket nei til e-cup – Haslum

Haslum takket nei til e-cup

Haslum var gjennom NM-gullet kvalifisert til Challenge cup, og kunne ha søkt om oppgradering til EHF-cup. Oppgraderingen ville sannsynligvis klubben fått innfridd, men takker nei til europacup-spill neste sesong.

Styreleder Knut Guldbrandsen forklarer at det har vært en vanskelig, men nødvendig beslutning å ta. Samtidig beklager han at Haslum ikke deltar i Europa neste sesong.

– Dette har vært en vanskelig beslutning, og styret beklager sterkt at vi ikke ser det som mulig for klubben å delta i E-cup neste sesong; Ikke minst fordi det er en fantastisk mulighet for våre spillere å få verdifull internasjonal matching, sier Guldbrandsen.

Å delta i EHF-cup gir uforutsigbare høye kostnader, og dermed ser ikke styret noen annen utvei enn å takke nei.

– Det er ikke forsvarlig å delta i Europa uten å være trygg på et trygt økonomisk resultat, sier styrelederen. 

Han forteller at Haslum Håndballklubb de seneste årene har jobbet intensivt for å oppnå en tilfredstillende økonomi og positiv egenkapital.

– Men dette har ikke vært mulig uten ekstra, økonomiske gaver fra noen av klubbens solide støttespillere, opplyser han.

– Foran den kommende sesongen er kostnadsbudsjettet vårt ytterligere nedjustert i tråd med reduksjon på inntektssiden. Sponsormarkedet oppleves som svært krevende i vårt distrikt – med mange ulike sponsorobjekter på toppnivå og en økende tilbakeholdenhet hos bedriftene, fortsetter styrelederen.

Haslum jobber for å få inn nye sponsorer, men har så langt ikke lyktes i arbeidet.

– Vi har så langt ikke lyktes i å øke inntektene slik at vi kan se oss i stand til å tåle et eventuelt underskudd i forbindelse med europacup-deltakelse. I dag ser vi nok utfordringer i å dekke løpende kostnader, og velger på bakgrunn av dette å avstå fra deltakelse i EHF-cup for kommende sesong, runder Guldbrandsen av.