© 2020 – Haslum

© 2020

Materialet på haslumhk.no er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.

Ansvarlig redaktør for www.haslumhk.no er Eirik Oskarsen.


Haslum Håndballklubb har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. Kopiering av materiale fra haslumhk.no for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

Uten særskilt avtale direkte med Haslum Håndballklubb eller Norsk Topphåndball (NTH) er enhver kopiering, lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov.

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.

NB. Husk også at bilder går under samme åndsverkslov. Det er ikke lov å bruke bilder kommersielt – eller privat – uten særskilt avtale med Haslum eller NTH.

For spørsmål, innspill eller kommentarer, kontakt Haslums markeds- og kommunikasjonssjef på e-post: media@haslumhk.no.