Trafikalt grunnkurs i Nadderud Arena – Haslum

Trafikalt grunnkurs i Nadderud Arena

Haslum HK og AB Trafikkskole inviterer til trafikalt grunnkurs i Nadderud Arena! Oppstart er 2. juni og
prisen er 3750,- (Ordinær pris er 4.100,-)

Trafikalt grunnkurs

• Trafikalt grunnkurs er obligatorisk
for alle som skal ha førerkort.

• Trafikalt grunnkurs er felles for
alle de lette førerkortklassene

Gjennom opplæringen på trinn 1 (grunnkurset) skal du utvikle en grunnleggende forståelse for hva bilkjøring, moped- eller motorsykkelkjøring, kjøring med traktor eller snøscooter innebærer. Risikoforståelse, holdninger og konsekvenstenkning er i fokus. Dette kurset skal gi deg grunnleggende forståelse for trafikk og være utgangspunkt for videre opplæring.

Kurset kan gjennomføres fra fylte 15 år.

Trafikalt grunnkurs går over 4 kvelder
+ 1 mørkekjøringsdemonstrasjon(må gjennomføres på vinterhalvåret)

Hvor?
Nadderud Arena

Når?
2. juni 17.00-20.00
4. juni 17.00-20.00
9. juni 17.00-20.00
11. juni 17.00-20.00

Mørkekjøring på høsten.

Påmelding til jarle@haslumhk.no

 

Innhold
• Trafikkopplæringen
• Grunnleggende forståelse for trafikk
• Mennesket i trafikken
• Øvingskjøring og kjøreerfaring
• Førstehjelp
• Tiltak ved trafikkulykke
• Mørkekjøring