Optimera – Haslum

Optimera

Optimera er Norges største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør med 95 utsalgssteder, 2000 ansatte og nærmere 7 milliarder i omsetning. Virksomheten innbefatter Optimera Proff, Optimera Handel, Optimera Byggsystemer og kjedene Montér og Trend. Montér er Optimeras kjedekonsept for gjør-det-selv-markedet, byggmestere og håndverkere. Optimera er en del av det internasjonale konsernet Saint-Gobain som har 190000 medarbeidere i 64 land og er Europas største distributør av byggevarer.

Optimera Proff har et rendyrket proffkonsept for håndverkere, byggmestere og entreprenører innen tjenester, kompetanse og logistikk. Konseptet tilbys gjennom egne proffsentre og i byggevarekjeden Montér.

Montér  er Optimeras eget kjedekonsept for gjør-det-selv markedet, byggmestere og håndverkere. Montér har 86 byggevarehus med sterkt fokus på høy servicegrad, faglig kompetanse og helhetlige løsninger.

Optimera Industri og Optimera Engros er selskapets salgskanaler mot industri og frittstående forhandlerkunder. Engros står også bak Trend som er et kjedekonsept for den lokale faghandelen innen interiør, jernvarer og byggevarer.

Optimera Byggsystem leverer prefabrikkerte produkter; precut, elementer og takstoler. Optimera Tomteutvikling tilrettelegger og igangsetter boligfelter for utbygging, og Optimera Logistikk er en aktiv logistikkpartner i hele byggefasen og tilbyr rasjonelle og kundetilpassede logistikkløsninger.