Tar Thomas kollektivtransport ofte? Er han flink til å sjekke damer? Hvordan er det med høyrevingens historiekunnskaper?

Bli litt bedre kjente med dagens spiller, Thomas Kristensen!