Onsdag var Haslumgutta i gang etter 14 dagers "ferie".