Rutine både på banen og benken blir suksessfaktoren for siddisene.