Med mange vinnerskaller og vilje til å gi alt, kommer DHK til å ta 4.plassen tross et, på papiret, svakt forsvarslag.