Veldedighetskamp for Utøya. – Haslum

Veldedighetskamp for Utøya.

IL Holeværingen, tilhørende i Hole kommune, hadde et ønske om å arrangere en veldidighetskamp for Utøya. Et slikt flott initiativ var det en selvfølge at vi i Haslum HK gjerne ville være med på. Drammen var heller ikke vanskelig å be.

Tirsdag 30.august kl. 19.30 vil vi derfor gjerne se akkurat deg i den flotte Kleivhallen, som ligger like ved Sundvollen hotell. Turen fra Bærum er ikke på mer enn 20-30 minutter.

«Utøya betyr mye for oss i Hole kommune, og alle inntektene fra kampen går til gjenoppbygging av Utøya» sier Håvard Johansen, leder av Holeværingen håndball. Han understreker at inntektene ikke skal gå til politisk arbeid.

Vi i Haslum ønsker å bidra til en flott markering gjennom en fairspilt og fartsfylt kamp i den nye flotte hallen. Du kan lese mer og kjøpe billetter gjennom IL Holeværingens hjemmeside.

(Haslum)