Formannskapet sa JA! – Haslum

Formannskapet sa JA!

Politikerene hørte på oss, og sa JA. Dette betyr ny hall for både bredde og topp. Takk til alle folkevalgte! Det endelige vedtaket vil skje i desember, men alle partiene er enige om at hallen skal realiseres.

Håndballklubbene ble bønnhørt. Et enstemmig formannskap, med ordfører Odd Reinsfelt i spissen, sa nemlig ja til å gå videre med behandlingen av saken.

Endelig vedtak vil først komme i forbindelse med kommunestyrets behandling av handlingsplanen 7. desember.

– Jeg mener denne løsningen er en klok måte å løse både skolens og idrettens behov. Og jeg støtter fullt og helt at vi går videre med denne saken for å kunne realisere denne hallen, sa ordføreren i formannskapet.

En forutsetning ble også vedtatt. Nemlig en kostnadsramme på 90 millioner kroner der Oslo International School skal bidra med 27 millioner.