Eliteserielisensen i boks – Haslum

Eliteserielisensen i boks

Økonomi er fortsatt et bærende element i Eliteserielisensordningen, og det eneste området som isolert sett kan påvirke lisensstatusen.  Den økonomiske situasjonen sett under ett er akseptabel, men det er store variasjoner både målt i omsetning, resultat og egenkapital blant Postenligalagene.

Norges Håndballforbund har altså godkjent Haslum HK sin søknad, uten anmerkninger. Dette viser at klubben drives godt og har god kontroll på økonomien.

– «Det er deilig at søknaden ble godkjent uten anmerkninger, selv om det ikke var uventet», sier styreleder Per Magnus Braskerud.