GULL OG GLITTER – Haslum

GULL OG GLITTER

Vi kommer tilbake med mer, men ønsker å gratulere frivillige, styret, klubben og alle spillere med Postenligagull

G R A T U L E R E R