Franzefoss Gjenvinning AS – Haslum

Franzefoss Gjenvinning AS

Franzefoss Gjenvinning er en ledende totalleverandør innen avfallshåndtering i Norge. Vårt virksomhetsområde er i hovedsak innen innsamling og gjenvinning av næringsavfall.  Vi leier også ut containere og samler inn avfall fra private (ikke husholdningsavfall).

Vi skal være en ledende aktør i vår bransje. Med ledende mener vi:

  • Full trygghet for liv og helse
  • Full miljømessig aksept for vår virksomhet
  • Best på kompetanse

Hovedprodukter:

  • Containerutleie
  • Transport av avfall
  • Gjenvinning

Antall ansatte i Norge: 150

 

Franzefoss Gjenvinning AS
Postboks 53 Rud
1309 Rud
Tlf.: 67 15 18 30
www.franzefoss.no